Voorlezer boek
 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. Heeft u vragen over onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze klantenservice.

Deze privacyverklaring is opgesteld en in werking getreden op 1 mei 2018.

Wanneer u een account aanmaakt, gebruik maakt van een bestelformulier of het contactformulier op onze websites, dan laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om uw bestelling te kunnen verwerken of om u een nieuwsbrief te kunnen sturen. Wij verwerken niet noodzakelijk alle gegevens. 

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Betiteling
 • Functie
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • Inloggegevens
 • Telefoonnummer
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Genoten opleidingen / opleidingsniveau
 • Gegevens gerelateerd aan aankopen, abonnementen en/of afgenomen diensten
 • Overige informatie die u ons toestuurt via het contactformulier of in het opmerkingenveld bij het afronden van een bestelling

Wij verwerken uw gegevens voor één of meerdere van de ondergenoemde doeleinden:

 • Om het voor u mogelijk te maken een bestelling te plaatsen in onze webshop op arsscribendi.nl, maretak.nu of leesnet.nu.
 • Om uw bestelling te kunnen verwerken en u te kunnen informeren over de voortgang van uw bestelling.
 • Om contact met u te zoeken n.a.v. een vraag / klacht / opmerking e.d. via het contactformulier of bestelformulier.
 • Om uw bestelling (via het bestelformulier) via documentatiecentrum.nl te kunnen verwerken en u te kunnen informeren over de voortgang van uw bestelling.
 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken.
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te kunnen zenden op basis van de door u opgegeven nieuwsbriefvoorkeuren.
 • Om vragen / klachten / opmerkingen e.d. te kunnen behandelen via e-mail, telefoon of per post.
 • Om onderzoek te doen naar traffic-(bestel)gedrag op onze websites, met als doel onze website te verbeteren.
 • Om uw gegevens te verwerken t.b.v. (niet-terugkerende) acties en prijsvragen. Zodat we u kunnen informeren wanneer u iets gewonnen heeft.

De door u verstrekte gegevens worden, als dat noodzakelijk is, verwerkt door derde partijen. Wanneer wij uw gegevens verstrekken, zorgen wij er middels een overeenkomst voor, dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld in het kader van een fraudeonderzoek).

In welk kader zijn derde partijen mogelijk betrokken bij de verwerking van uw gegevens:

 • Voor de verwerking van iDeal betalingen via onze websites arsscribendi.nl, maretak.nu of leesnet.nu.
 • Voor facturatie en het beheer van abonnementen.
 • In het kader van gegevensopslag en -beveiliging.
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven en het verwerken van uw voorkeuren hieromtrent.
 • Bij het bezorgen van bestellingen via onze postpartners.
 • Voor het verzamelen van gegevens welke ons toekomen via een formulier (op onze websites).
 • Bij het uitsturen van een postitem binnen een abonnement, op aanvraag of naar aanleiding van een actie.
 • Voor de verwerking en (tijdelijke) opslag van documenten welke wij t.b.v. een sollicitatie van u ontvangen.

Maakt u gebruik van één van onze digitale leermiddelen, dan verzamelen wij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen. 

Voor de onderstaande leermiddelen verklaren wij middels een verwerkersovereenkomst welke gegevens wij verwerken, en welke zorg wij dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens:

Heeft u vragen over de gegevensverwerking binnen onze digitale leermiddelen, neem dan contact op met onze klantenservice platformen op (+31) 076 205 0101.
Als lid van de GEU conformeren wij ons aan het privacyreglement van de GEU. Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen in het PO en VO leest u op de website van de GEU.

Uw gegevens in veilige handen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang te beperken, en misbruik te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Zo worden onze beveiligingsmaatregelen periodiek gecontroleerd en bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacybijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Uw gegevens inzien en wijzigen
Heeft u reeds een account op onze website, dan kunt u uw gegevens inzien en wijzigen nadat u bent ingelogd. Heeft u vragen over onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze klantenservice.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij hopen u volledig van dienst te kunnen zijn met betrekking tot vragen en klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet met ons uitkomen, dan wijzen wij u op uw recht om op grond van de privacywetgeving een klacht in te dienen bij de daarvoor bestemde toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 


Algemene voorwaarden
Als aanvulling op onze privacy verklaring wijzen wij u tevens op onze algemene voorwaarden.